Fordøyelsesproblemer og diaré over en lengre periode?


Stadig tilbakevendende diaré, fordøyelsesproblemer og en følelse av å være oppblåst i magen er eksempel på problemer som kan være forårsaket av mangel på matspaltingsenzymer. Tilskudd av enzymer er i så fall et enkelt tiltak for å bedre på dette.1,2,3

Matthias Löhr, professor ved Karolinska instituttet i Stockholm, er en av Skandinavias fremste eksperter på sykdom i bukspyttkjertelen.

– Mange kunne hatt færre plager ved økt bevissthet om at bukspyttkjertelen kan være kilden til fordøyelsesproblemer, sier Löhr.

Hvorfor er bukspyttkjertelen viktig?

Bukspyttkjertelen har flere livsviktige oppgaver. Den er viktig i reguleringen av blodsukker, i tillegg til at den produserer enzymer som spalter maten i mindre enheter, slik at næringsstoffene kan tas opp og fordeles i kroppen. Om produksjonen av enzymer er for lav, kan dette føre til diaré, oppblåsthet, mageknip og en diffus følelse av ubehag i magen. Disse plagene blir ofte verre i forbindelse med måltid, og da særlig i forbindelse med inntak av fet mat.3

– Å ha en uoppdaget dårlig bukspyttkjertelfunksjon, vil foruten symptomene med magen kunne føre til næringsmangel og vektnedgang, da kroppen tar opp for lite næring. Vi vet at mange unngår fet mat istedenfor å gå til lege for å snakke om problemene. Ved å unngå fett så øker imidlertid risikoen for å ikke få i seg fullverdig kost, som for eksempel de viktige fettløselige vitaminene. Dette er ingen god taktikk, sier Mathias Löhr.

Sykdom i bukspyttkjertelen (pankreas)

Forskning viser at problemer relatert til bukspyttkjertelen er vanligere enn det som tidligere har vært kjent.  Det finnes også studier som viser at mange mennesker lider unødvendig på grunn av sine fordøyelsesproblemer.4

– Det er manglende kunnskap både hos allmennheten og i helsevesenet om sykdom i bukspyttkjertelen. Mørketallene er store og vi behøver å gjøre mer for å hjelpe disse pasientene, mener Matthias Löhr.

Det finnes mange sykdommer som kan føre til dårlig funksjon i bukspyttkjertelen. De mest kjente er pankreatitt,5 Chrons sykdom6 og cystisk fibrose7 men det er også en rekke andre sykdommer som kan føre til enzymmangel. Man har bl.a. sett en sammenheng mellom enzymmangel og diabetes,8 IBS 9 (irritabel tarmsyndrom) og cøliaki/glutenintoleranse.10  Lavere produksjon av enzymer er dessuten en del av den vanlige aldringsprosessen,11 da bukspyttkjertelens funksjon reduseres, i likhet med andre organer med alderen. Det er derfor desto viktigere å få i seg fullgod næring når man blir eldre, for å holde seg ved god helse.11

Sjekkliste ved magesmerter og diaré:

  • Er jeg ofte plaget med diaré?
  • Varer diaréen over lengre perioder?
  • Får jeg i større grad diaré etter fettrike måltider?
  • Får jeg plutselige magesmerter ved måltid?
  • Er magesmertene særlig relatert til fettrike måltider?
  • Har jeg gått raskt ned i vekt uten å ha spist mindre?

Om du kan svare ja på ett eller flere av disse spørsmålene, kan det være du har problemer relatert til bukspyttkjertelen.

Ta fordøylesestesten vår her.


Allerede i 50 års alderen øker risikoen for enzymmangel.11 Det er lett å ikke ta dette på alvor og skylde på stress eller dårlige matvaner. Matthias Löhr oppfordrer imidlertid alle til å ta symptomene på alvor og søke hjelp for sine mageproblemer:

Diaré som skyldes enzymmangel?

– Dersom man har hatt diaré i mer enn tre uker bør man oppsøke lege. Én enkel avføringsprøve hos legen kan avdekke om fordøyelsesproblemene skyldes enzymmangel som skal behandles. Behandlingen er viktig fordi det gjør at pasienten kan spise som normalt uten å plages med diaré, oppblåsthet og vondt i magen, men den er også viktig for å minske risikoen for næringsmangel. Mangel på matspaltingsenzymer behandles på samme måte uansett bakenforliggende årsak, men det er viktig å stille korrekt diagnose for eventuelt å kunne behandle bakenforliggende sykdom som årsak til bukspyttkjertelens dårlige funksjon.

Behandling enzymsvikt

– Behandlingen ved enzymsvikt består av smertelindring, og tilskudd av bukspyttkjertelenzymer. Dette legemiddelet får man på apoteket, og inneholder alle typer fordøyelsesenzymer som kroppen ikke kan produsere selv, avslutter Matthias Löhr.

Kan du ha problemer med bukspyttkjertelen? Ta fordøyelsestesten vår her.

Referanser:

1 – Qualitative Assessment of the Symptoms and Impact of Pancreatic Exocrine Insufficiency (PEI) to Inform the Development of a Patient-Reported Outcome (PRO) Instrument.
Colin D. Johnson, Rob Arbuckle, Nicola Bonner, Gary Connett, Enrique Dominguez-Munoz Philippe, Levy Doris Staab, Nicola Williamson, Markus M. Lerch.
The Patient – Patient-Centered Outcomes Research October 2017, Volume 10, Issue 5, pp 615–628

2 – SPC Creon (20.01.2018) avsnitt 5.1

3 – Negotiating the complexities of exocrine and endocrine dysfunction in chronic pancreatitis.
Sinead N. Duggan
Proceedings of the Nutrition Society, Volume 76, Issue 4 November 2017, pp. 484-494

4 – Kronisk pankreatitt – utredning og behandling.
Trond Engjom, Anne Waage, Dag Hoem, Jan Magnus Kvamme, Truls Hauge, Georg Dimcevski.
Tidsskr Nor Legeforen 2018 doi: 10.4045/tidsskr.17.0341

5  – Sammenheng mellom fordøyelsesenzym-mangel og kronisk pankreatitt.
Fat malabsorption screening in chronic pancreatitis.

Dumasy V, Delhaye M, Cotton F, Deviere J.
Am J Gastroenterol 2004; 99:1350-4

6 – Sammenheng  mellom fordøyelsesenzym-mangel og chrons sykdom. 
Impaired pancreatic function in patients with Crohn’s disease with and without pancreatic autoantibodies.

Seibold F, Scheurlen M, Müller A, Jenss H, Weber P.
J Clin Gastroenterol. 1996 Apr;22(3):202-6

7 – Sammenheng mellom fordøyelsesenzym-mangel og cystisk fibrose.
Mechanisms of lipid malabsorption in Cystic Fibrosis: the impact of essential fatty acids deficiency,

N Peretti, V Marcil, E Drouin, and E Levy
Nutr Metab (Lond). 2005; 2: 11.

8 – Sammenheng mellom fordøyelsesenzym-mangel og diabetes.
Exocrine Pancreatic Insufficiency in Diabetes Mellitus: A Complication of Diabetic Neuropathy or a Different Type of Diabetes?

Philip D. Hardt and Nils Ewald/ Journal of Diabetes Research,  Volume 2011, Article ID 761950

9 – Sammenheng mellom fordøyelsesenzym-mangel og irritabel tarm syndrom (IBS).
Some patients with irritable bowel syndrome may have exocrine pancreatic insufficiency.
Leeds JS, Hopper AD, Sidhu R, Simmonette A, Azadbakht N, Hoggard N, Morley S, Sanders DS
Clin Gastroenterol Hepatol. 2010 May;8(5):433-8. doi: 10.1016/j.cgh.2009.09.032. Epub 2009 Oct 14

10 – Sammenheng mellom  fordøyelsesenzym-mangel og cøliaki/glutenintoleranse.
Is exocrine pancreatic insufficiency in adult coeliac disease a cause of persisting symptoms?
Leeds JS, Hopper AD, Hurlstone DP, Edwards SJ, McAlindon ME, Lobo AJ, Donnelly MT, Morley S, Sanders DS.
Aliment Pharmacol Ther. 2007 Feb 1;25(3):265-71.

11 – Sammenheng mellom fordøyelsesenzym-mangel og eldre/ økende alder fra 50 år.
Prevalence and determinants of exocrine pancreatic insufficiency among older adults: results of a population-based study.
Rothenbacher D, Löw M, Hardt PD, Klör HU, Ziegler H, Brenner H.
Scand J Gastroenterol. 2005 Jun;40(6):697-704.


alt

PROBLEMET INGEN SNAKKER OM – REDD STUMPENE!

Til enhver tid sliter en av tre med endetarmsplager (1), men ingen snakker om det. Nettopp det er en del av problemet. Uten åpen diskusjon er kunnskapen for å forebygge sykdommen lav, selv om problemet i utgangspunktet lett kan unngås.

alt

HAR DU NOK FORDØYELSESENZYMER?

Aminosyrer koples sammen som perler på en snor, til korte peptidkjeder eller lengre proteiner. Noen slike peptider kalles bioaktive peptider fordi de operere som levende enzymer eller sakser som kan kappe opp koplinger i maten du spiser. Noen slike enzymer har råvarene med seg selv, andre sakser er det kjertlene i kroppen din som produserer.

alt

DIARÉ SOM IKKE GIR SEG? DU KAN HA MIKROSKOPISK KOLITT

Diaré er ikke et vanlig samtaleevne, hverken på dametreff eller i andre gode selskap. Sliter du med de plagene føler du kanskje er tryggest å holde seg hjemme? Kanskje kan det være hjelp å få? Løs (vandig) diaré uten blod i lengre perioder kan være symptomer på en tilstand som kalles mikroskopisk kolitt.

VANLIGE SPØRSMÅL OM FERIEMAGEN – KRISTINE MØLLER SVARER

Sommerferien står for døren, og mange skal ut og reise. I denne artikkelen svarer Kristine Møller på vanlige spørsmål om feriemagen. Kristine er klinisk ernæringsfysiolog ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, og ekspert på norske mager.

DÅRLIG MAGE? DETTE KOMMER LEGEN TIL Å SPØRRE DEG OM

Den vanligste mageplagen er irritabel tarm. Hva er det for noe?

KOS DEG PÅ FESTEN, UTEN HALSBRANNPLAGER SOM PESTEN

Ribbe, pinnekjøtt, akevitt og juleøl. Julen byr på mange godsaker, men det kan også føre til plager. Her er ernæringsfysiologens tips til hvordan unngå plager i jula.

DE VIKTIGE FORDØYELSESENZYMENE

Fordøyelsesenzymer spiller en viktig rolle i å spalte maten vi spiser til mindre bestanddeler som kan tas opp fra tarmen. De fleste fordøyelsesenzymer produseres i bukspyttkjertelen
Dersom man ikke produserer nok fordøyelsesenzymer i bukspyttkjertelen trenger man tilskudd av enzymer.
En enkel test hos legen kan avdekke dette.
Les denne artikkelen av Fedon Lindberg om de viktige fordøyelsesenzymene.

MAGEPROBLEMER OG FORDØYELSESENZYMER

For noen kan magetrøbbel skyldes mangel på fordøyelsesenzymer. Fordøyelsesenzymer hjelper kroppen til å ta opp næring. Hvis kroppen ikke har tilstrekkelig med slike enzymer kan dette føre til mageproblemer. Det finnes heldigvis hjelp å få. I magasinet Allers 29/2018 ble det skrevet en artikkel som omhandler dette tema;

GRILLING ER IKKE ALLTID GODT FOR MAGEN

Halsbrann og sure oppstøt forårsakes av magesyre som kommer opp i spiserøret. Dette oppleves som ubehagelig, men kan enkelt lindres med behandling fra apoteket og endring i kostholdet.

CROHNS SYKDOM

Crohns sykdom er en kronisk betennelsessykdom i fordøyelseskanalen. I tillegg til ulcerøs kolitt og proktitt er Crohns sykdom en av de vanligste IBD diagnosene.

HVA ER IBD DIAGNOSEN ULCERØS KOLITT?

IBD kan være en forkortelse som er kjent for noen. Det står ikke for “Ingen Bevegelse på Do”, men heller mer i motsatt retning og kommer fra det engelske “Inflammatory Bowel Diseases”! IBD er en fellesbetegnelse på en rekke kroniske tarmsykdommer. En av disse er Ulcerøs kolitt.

VONDT I MAGEN, MEN NÅR BØR DU KONTAKTE LEGE?

Vi kan alle ha vondt i magen, men når trenger man egentlig å ringe legen?

PLAGES DU AV LØS MAGE?

Løs eller hard mage? Her kommer noen tips til bedre magehelse.

JULEGLEDE I MAGE OG TARM!

Pinnekjøtt. Ribbe. Multekrem. «Nam, nam», sier du kanskje. Og mange med deg. Julematen står høyt i kurs hos de fleste, kanskje det er derfor vi begynner å nyte den allerede i november på alskens julebord og vennefester. Her får du ernæringsfysiologens guide til hvordan du og magen din kommer dere helskinnet gjennom julebordenes utskeielser.